تقویم دوره تابستانه اعضاء آموزشی تابستانه 1397 تاریخ برگزاری عنوان برنامه محل برگزاری مدرس/ سرپرست زمان برنامه وضعیت ثبت نام   4 اردیبهشت97  جلسه توجیهی اعضاء آموزشی 97 سالن باشگاه  مهدی فراهانی√  2 ساعت - - پوشاک و تجهیزات کوهپیمایی T1 سالن باشگاه -  2 ساعت در حال پذیرش »»»کلیک کنید 7 اردیبهشت97  صعود قله پیرزن کلوم S1  روستایی امامه فریدون علایی 1 روز - برگزار شد  اصول و مقدمات گزارش نویسی در کوهنوردی T2 سالن باشگاه افشین یوسفی 3 ساعت - برگزار شد   21 اردیبهشت9...
بیشتر

ملیحه اسدی

مدارک کوهنوردی و بخشی از فعالیت های شاخص مدرس درجه 3 کوهپیمایی سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی 4 صعود قله دماوند ، 25 صعود قلل بالای 4000 هزارمتر در ایران مربی رسمی کوهنوردی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران    
بیشتر